Brandskadeersättningar

hafva af norra häradets brandstodskompromissrätt beviljats nedannämda personer med följande belopp:
Landtbr. L. Ljungberg å Hästnäs Kr. 11,485:40
Husb. J. Andersson, Rovide i Löjsta Kr. 1,100:—
Husb, K. Jakobson, Hexarfve i Buttle Kr. 33:—
Länsman J. A. Smedberg Kr. 64:50
F. husb. O. Andersson, Hartviks i Ganthem Kr. 50:67

Till betäckande af ofvannämda brandskadeersättningar kommer ett sammanskott af åtta öre för hvarje 100 kronors försäkringsvärde att ega rum.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1881
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *