Patriotiska sällskapet.

Till ledamot af detta sällskap kallades vid sednaste sammanträde landshöfdingen grefve Horn.
Vid samma tillfälle beslöts utdelande af medaljen med inskrift och sällskapets emblem till vaktmästaren vid härvarande musikaliska sällskapet P. Jansson för 24 års tjenst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Mars 1874
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *