I Amerika afliden landsman.

Newyorktidningen Nordstjernan skrifver:
Bagaren Johan Elof Carlström, 131-55 th st., afled helt oförmodadt i sitt hem i söndags (19 januari). Han gick till sängs frisk och sund efter fullbordadt nattarbete i bageriet, och då hans hustru tyckte han sof ovanligt länge på söndagen, försökte hon väcka honom, men då det ej var möjligt, blef hon orolig och tillkallade grannar, hvilka eftersände en ambulans från Norska Hospitalet. Ambulansläkaren förklarade, att döden inträffat en kort stund förut i följd af hjärtförlamning. Den så hastigt bortgångne var född i Anga församling på Gotland 19 nov. 1858 och kom till Amerika för 21 år sedan. Han hade varit förenad i ett lyckligt äktenskap i 25 år med sin nu efterlefvande maka Selma, född Svenson, och hade i många år varit anstäld hos bagarefirman D. Wallace, 5313-3d ave., där han gjort sig omtyckt af såväl förmän som kamrater. Han var medlem af föreningen Tre Kronor härstädes samt föreningen Tre Stjernor i Newpoert, R. I., hvilka båda hade sändt deputationer till begrafningen, som försiggick i onsdags från sorgehuset, där d:r F. Jacobsson vid Sv. luth. Bethlehemskyrkan officierade. En vacker blomstergärd hade ägnats den aflidnes minne dels från föreningarna samt från firman Wallace, arbetskamrater och öfriga vänner. Som närmast sörjande äro förutom efterlefvande maka en broder i Sverige jämte öfriga släktingar och många vänner. Begrafningen, som ombesörjdes af undertaker Carl A. Wittlock, försiggick i Evergreen grafgård. Som bärare tjänstgjorde Merssrs. C. Englund, John Anderson, Oscar Johnson och C. Lundkvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *