Gotlands trädgårdsodlaresällskap

hade i går sammanträde härstädes, därvid års- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen under 1912.
Till styrelse för 1913 valdes trädgårdsmästarne Oscar Lindström i Visby (ordförande) och P. Löfstedt (sekreterare), länsskogvaktaren C. A. Abrahamsson (kassör) samt vidare fru Carolina Bruce, hrr C. A. Holm, Johan Öhman och Nils Nilsson på Skäggs med herrar Allan Wiman å Stjärnarfve och Hj. Johansson, Stenstu i Björke, som suppleanter, Till revisorer valdes hrr Ferdinand Lind i Visby och Karl Ljungberg å Annelund.
Sammankomsten afslöts med att ordföranden lämnade redogörelse för sin resa vid Köbenhavnsutställningen i somras.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *