Veckans flax

Från vår utflugne medarbetare:
Rapport VI:
I söndags äntligen var det flygväder. Kallt var det visserligen men strålande klart. På flygfältet låg en besvärlig skare sond varken bar eller brast men hur det nu var så krånglade vi oss upp i alla fall. Färden gick över ett fantastiskt grannt vinterlandskap, här och var uppskuret i svarta trianglar. Ja, utåt södra Gotland var dessa anmärkningsvärt många och stora. Tydligt är att lantbrukarna haft
någorlunda plöjmöjligheter under en tid sedan snön kom.

SLKF-ordf. fru Matilda Olofs son, Båtels i Lojsta,
ses här på sin kökstrappa. Hr Olofsson några steg
därifrån ute på gårdsplanen. Även div. yngre
personer med på bilden.

Dalhem var första »etappmål», väl där fotograferads kyrka och skola. Den sistnämnda intresserade speciellt denna gång. Sen bar det av över… Ja, vi skall inte röja för mycket, men i Guldrupe var vi i alla fall. Petter Josefsson, Bondarve, fick besök. Vi »tryckte» över taket ett par omgångar så att folket kom rusande ut i tro att det var jordbävning. Den Andre i planet som heter Ena fann på upptåget. Vid Bjers bor vår gemensamme vän Sven Svensson. Nils Olof Arvidsson känner jag också till, så vi tryckte över taken ett slag där också. Erik Olsson, vår gamle vän vid Oddvalls i Fide, fyllde femtio år, vi gjorde en hyllningslov runt gården men vågade inte utsätta honom för några större sinnesrörelser. Matilda i Lojsta — hon i SLKF — skulle vi skrämma ut förstås. Redan efter andra anflygningen syntes folk på gårdsplanen som viftade vilt.
Det syntes trots snön att vattnet sjunkit undan högst avsevärt. De flesta insjöarna hade faktiskt försvunnit, ute i Hamra var det ändå väldiga vätar kvar. En syn av det mindre trevliga slaget var också stackar och sädesrakar lite var stans, de markerade, svart mot den vita snön. Även rotfruktshögar syntes tämligen allmänt ute på fälten..
Det var massor med folk ute och viftade. Jag och min kompis vill härmed hälsa alla glada viftare tillbaka. Det är roligt när folk uppskattar besöket. Förmodligen störde vi någon surpuppa också, men det bryr vi oss inte om.
Nu vågar vi inte skriva mer om våra luftiga övningar, det kommer så lätt en del geografiska upplysningar med som kan vara störande när det sen skall gissas.

Veckans bild nr I. Vid krysset i vänstra övre
hörnet skall uppföras en bygdegård.
TÄVLINGSBILD NR II

Hälsningar
Luft-Kalle.

Förra veckans bild nr I var hämtad i Dalhem.
Bakom kyrkan ses den vackra prästgården,
där kyrkoherde Ingmar Björck residerar.
I arrendatorbostället till höger på bilden
bor arrendator Erik Hansson, bördig från
Källunge.
Bild nr II förra veckan var frun Ekeby. Framför
kyrkan ses nyrenoverad skola och lärare ebostad.
Bakom kyrkan skymtar Elis Petterssons affär och
reparationsverkstad för cyklar, radio m. m.
Längst till vänster lantbr. Erik Arvidssons,
Lindarve, gård. Hr Arvidsson fick
hembygds förbundets pris i år för god ängsvård.

Priser och donatorer.
Sin vana trogen har Kalle tiggt ihop en del priser. Som vanligt har han endast träffat på vänliga och förstående företagare och affärsmän.
LINDS VÄLKÄNDA BLOMSTERHANDEL har lovat att sända en julblomma till pristagare i vår manustävling. — »Gärna», sade hr Lind, som har massor med fina blommor.
VISBY STADSHOTELL bjuder bildgåtelösare med tur på middag vilken dag som helst till jul. Det bör ju passa bra nu som trevligt avbrott i julhandlandet.
IVARS gör förstoringar som vanligt till Kalles sockenbilder och tillhandahåller sådana gratis i en myckenhet av ett halvt dussin. Förnamnet utan genitiv tar gärna emot beställningar på bilder mot betalning också.

PRISTAGARE:
INSOCKNES: Willy Lundin. Medebys. Ekeby. Hans Nilsson. Röstäde. Ekeby, Ulla Björklund, Ekeby, Karin Bjersander, Slitegårds, Gotl. Hässelby. (Samtliga Ivars hpr., förstoringar av resp. sockenbilder).

UTSOCKNES: Inger Lagergren, Tyrvalds, Klintehamn, (Stadshotellets hpr., middag. — Kalle får betala men går gärna med. Meddela). Sonja Ahlby, Viklau, (LT-bok), Ake Andersson, Tingstäde, (LT-bok).

MANUSTÄVLINGEN:
Nils Sandahl, Ekeby, (Linds hpr., julblomster) signaturen Laila (LT-bok om hon meddelar utförligt namnbch adress).

EXTRA:
Ett par priser utdelas utan all ordning efter Kalles eget gottfinnande, nämligen åt fru Klasson, Röstäde, Ekeby, som är duktig och pälitlig bildgåtelösare men hade otur med lotten även den här gången (Ivars hpr., bild av Ekeby kyrka). — Det blir många Ekebybor på det här sättet men det kan inte hjälpas.
L. Pettersson, Box 27, Isums, vann middagen enligt lotten men sä visade det sig att han skrivit Eke i stället för Ekeby. »Så nära», sa Kalle, som har gott hjärta. Nu får hr Pettersson en bild av Ekeby kyrka för att han i fortsättningen skall veta hur den ser ut. (Ivars hpr.)
Till dem som inget fått vill Kalle hälsa att han har lite i säcken även nästa vecka.
VÄLKOMNA MED ALLESAMMANS!

Brev, kommmentarer.
Tack, go vänner, jag är alldeles överväldigad. Brevhögen denna vecka var den största hittills. Fortsätter det så här, finnes inget sådant skrivbord där, jag har plats att sortera posten på jag måste trava upp brevhögen på golvet. Så måste jag ha någon att hjälpa mig med korrespondensen alldeles som Snoddas. Tack emellertid, alla ni som skrivit så rart och så sakkunnigt. Jag har fått hälsningar från alla Gotlands hörn men även från fastlandet. Många, undrar varför vi inte besöker just deras socken, där det också finns en kyrka plus annat sevärt. Till dem vill jag säga att vi kanske kommer en vacker dag, ja en vacker dag måste det vara.
I Dalhem och Ekeby togs förra veckan bilder. Fru Helny Koch, Silte, skaldar så här:

Ja du Kalle har nog rätt gåtan här var ganska lätt. Dalhems kyrka det ju är som vi se på bilden här.
Sen på bilden nummer två Ekeby ju synes stå om jag gissat rätt, »va kul», tårtan önskar jag till jul.
P. S.
Det var nog ej riktigt rätt skriva »r» uti tazett, så en annan gång min vän träffs vi i rättskrivningen.

Synnerligen sakkunniga sockenbeskrivningar har skickats av bl. a. Carin Häglund, När, som även tackar för tårtan hon fick förra veckan. Svea Ronqvist har studerat vederbörande socknar grundligt hon också och tackar därjämte för den amaryllis som Harry skickat. Yngve Ekedahl, Visby hör väl närmast till de profesionella författarna vid det här laget, så vi har beslutat oss för låta fru Olga Johansson, Anga, och Nils Sandahl, Ekeby, svara för veckans sockenskildring. Fru Johansson får beskriva Dalhem medan hr Sandahl beskriver sin egen hemsocken i en särskild artikel här intill.
Tack skall ni ha allesammans för trevliga brev och för intresset för mina lyftiga övningar.
Eder Kalle
PS
En ung man som vill vara anonym, skriver och undrar om flygplan är dyra i inköp och hur höga driftskostnaderna är per mil.
Jag förstår nog att du tänker köpa ett sånt och bjuda mamma på flygskjuts. Oss emellan sagt så är det värsta med flyg att det är så besvärligt med körkortet, det är krångligt att få ett sådant. Sen behövs det några tunnland att gå upp och ner på. Eljest är ’ett flygplan som vårt inte dyrare än en bil i inköp och driftskostnaderna per mil är faktiskt lägre än bilens motsvarande. Så det så … DS

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *