Till ordförande

hafva utsetts i Bunge sockens kommunalnämd hemmansegaren Anton Stenström Stenstugu; i Gerum d:o d:o kyrkovärden Johan Jakobsson Mickelbys, i Ardre d:o d:o kyrkovärden Oskar Albin Ekese; i Linde d:o d:o husbonden Jakob Andersson Duckarfve; i Vesterhejde d:o d:o löjtnanten A. Leatz i stället för majoren m. m. Kyllander, som alsagt sig uppdraget; i Vallstena sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse husb, Kristian Hansson St. Bjerge; i Etelhem d:o d:o och d:o bemmansegaren J. P. Pettersson Kyrkeby; i Sanda sockens kommunalnämd hemmansegaren Lars Jakobsson Alands; i Sanda sockens fattigvårdsstyrelse Hans Anton Hansson Petarfve.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.