Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Anna Olofsson, Kräklings i Kräklingbo. Hon är född vid Stora Hammars i Kräklingbo, änka efter lantbrukaren Oskar Olofsson, och har tidigare stått för gästgiveri i hemsocknen. Hon har framförallt gjort sig känd för sin gästfrihet och sitt glada väsen.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag förre slaktaren Lennart Karlsson, Bjers i Lojsta. Jubilaren är född i Gerum och har tidigare bl. a. varit förvaltare för sockerfabrikens gård vid Oxarve i Hemse.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag förre hem.-äg. Karl J. Petterson, Sigsarve i Viklau. Han har varit ledamot av pastoratskyrkorådet, fattigvårdsstyrelsen, inkvarteringsnämnden och har även varit ordförande i komunalnämnden och kommunalstämman samt ledamot av taxeringsnämnden, kyrko- och skolrådet samt skogsvårdskommittén.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag sjuksköterskan Helga Hallgren, Lasarettet i Mörby. Fröken Hallgren, som är bördig från Sjonhem, har tjänstgjort på olika sjukhus, bl. a. ett år i Hamburg.
Hon är numera sedan många år anställd som avdelningssköterska på Mörby lasarett.

— Femtio år fyller på torsdag fru Elsie Carlson, maka till verkmästaren Ernst Carlson, Katrinelundsgatan 2 A, Visby. Jubilaren, som är född i Småland och tidigare varit anställd i manufakturbranschen, är medlem i Hantverksföreningens damklubb i Visby.

— Sockerfabriksarbet. Henry Bäckman, Buttlegårda i Buttle, fyller på
torsdåg femtio år.

— På torsdag fyller fru Maria Buskas, maka till lantbrukaren Julius Andreasson Buskas, Ekebys i Ganthem, femtio år.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.