Sockennamnens utveckling.

Intressanta historiska data framlagda.
I motiveringen till sitt förslag om fastställande av namnen å vissa gotländska socknar därför att de i jordeboken förekommande namnformerna ej överensstämma med de riktiga eller gängse sockennamnen, har kammarkollegiet lämnat en utredning rörande de namnformer, som under århundradenas lopp funnits upptagna för ifrågavarande socknar i jordeboken. Dessa äro:
Hoffgeren år 1608, Hogren 1660, 1777 och Hoggren år 1825; Fröyell år 1608, Fröle 1660, Fröhell 1777 och Fröel år 1825; Habling år 1608, Hablingbo 1660, 1777, 1795, Habblingbo 1805, Hablingbo 1815 och Habblingbo sedan 1825; Eyste år 1660, Eigsta 1777 och Ejgstad sedan år 1825; Habdem år 1608, Habdum 1660, 1715, 1765, 1748, Hafdhem 1773, 1825; Löystedt år 1608, Löystad 1660, Lista eller Loista 1715, Löystad 1725, Loysta 1748, 1753, Loiste 1777, Lojstad 1795, Loista 1805, Löjstad 1815 och Löjsta 1825; Hamer år 1608, Hambre år 1660, 1777, 1795 och 1805 samt Hamra 1815 och 1825; Locrum år 1608, Lockrum 1660, Lokrum 1777 och Lokrume 1825; Lommelund år 1608, Lumlund 1660 och Lumelund 1777 och 1825; Hellewick 1660, Helfwik 1777 och Helfvik 1825; Norlandt år 1608, Norland 16,60, Norlanda 1777, Norrlanda 1795, Norlanda 1805 o. 1815 samt Norrlanda 1825; Buttla år 1660, Butla 1715, Buttla 1725, Buttle 1748, 1773, Butle 1777, Buttle 1795, Buthle 1805, Buttle 1815 och Butgie 1825; Gulderup 1608, Gulldrop 1660, Guldrop 1715, 1725, Guldroppe 1748, Guldrupe 1773, Gulldrupe 1805; samt Kregelling år 1608, Kräcklinge 1660 och Kräklingbo 1777 och 1825.
De i jordeboken nu upptagna sockennamnen för ifrågavarande socknar äro: Hogren, Fröel, Eigsta, Habblingbo, Habdum, Hambre, Löjsta, Lokrum, Lummelund, Helvig, Norlanda, Butle, Guldrope och Kräklingbo (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *