Idrott och sport.

Lyckad idrottsdag i Alva.
Sommaren, de många idrottsfesternas och basarernas gyllene tid, är inne, och det passeras inget veckoskifte utan att dylika festligheter äro anordnade å ett flertal platser på vår ö. Vad beträffar de idrottsfester, som hållas på vår ö, så är det att beklaga att det å festprogrammen allt mera sällan lämnas plats för vår egen gotländska idrott. Den tillställning av detta slag, som i söndags hölls
Alva blev emellertid ett glädjande undantag 1 den vågen, och Alva Idrottsklubb är värd en eloge för en värdig och alltigenom välorganiserad idrottsfestlighet.
Programmet upptog tävling i varpa, fram- och bakpärk, stångstörtning samt löpning 100 och 3,000 meter. Varpan hade samlat största intresset med inte mindre än 21 anmälda lag, av vilka dock några uteblevo. Vid huvudtävlingen i varpa placerade sig följande som pristagare:
1) R. Petterssons lag, Stånga, 2) Siltbergs lag, Garda, 3) Nilssons lag, Buttle,
4) Anderssons lag, Hablingbo.
Tröstomgången: 1) I. Holmbergs lag, Fide, 2) Siltbergs lag, Fardhem, 3) E. Petterssons lag, Stånga.
I pärkspel tävlade följande lag:
Bakpärk: Stånga (pärkkarl H. Svensson), Näs (G. Jakobsson), Silte (A. Hansson), .När (H. Gardell), Burs (Pettersson), Alva (O. Siggelin), Lau (G. Larsson), Visby (Lundgren).
Frampärk: Stånga (pärkkarl E. Karlsson), Näs (K. Brynolf), Silte (A. Hansson), När (H. Gardell), Burs (Havdell), Lau (Hansson), Visby B. K. (Lundgren).
Segrare blevo:
Frampärk:
1) Visby Bollklubb,
2) Stånga pärklag.
3) Lau pärldag.
Bakpärk:
1) Silte pärklag.
2) Visby Bollklubb.
3) Burs pärklag.
4) Lau pärklag.
Löpningen 100 m. vanns av B. Lundgren, K. I. K., på 12 sek. Tvåa blev R. Mattsson, Silte, och trea K. Karlsson, Alva I. K.
I löpning 3,000 ni. placerade sig som etta Manne Boberg, Slite. Han hade den goda tiden 9,28 min. Närmast följde Sven Boberg, Slita, som kom in på 9,30 min. Som trea placerade sig B. Lingström, Vänge, med tiden 9,35 min. och på fjärde plats B. Jakobsson, Hemse.
I stångstörtning togs första priset av Dannberg, Linde, som nådde 7,01 m. Andra priset tillföll K. G. Gardell, Stånga, 6,73 m.
Vinsterna utgjordes av pokaler.
R. -r.

Stor varpaserie i Stockholm.
Stockholm pågår för närvarande en i stort anlagd varpaserie, där ett synnerligen stort antal varpkastare i huvudstaden deltaga. Tävlingarna ha livligt uppmärksammats av allmänheten och en stor publik brukar vara närvarande vid varpa-bataljerna.
Gotlänningarna, som naturligtvis äro med i spelet, äro tydligen inte längre ensamma om att hantera varpan virtuosmässigt. Då och då glimta de visserligen fram, men sanningen att säga intaga de ej några tätpositioner utan hålla sig i mitten av tabellen. Vi publicera härnedan serietabellerna för A-klassen och Reservlagsserien.

sp vunna förl.
Södra VK 4 709 59
VK -20 4 697 71
Varpakamraterna 4 691 77
Varpapojkarna 4 668 100
P. G. L 4 641 127
Stadshagens VK 4 626 142
H. D. K. V. 4 605 163
VK -30 4 598 170
VF Nollan 4 585 183
Angby VK 4 556 212

Reservlagsserien.
sp. vunna förl.
Stadshagens VK 4 397 35
Hyresgästernas IK 4 364 68
Varpapojkarna 4 352 80
Ängby VK 4 350 82
F. G. L 3 810 14
Södra VK 3 300 24
H. D. K. V. 3 278 46
A. M. A.-kamr. 4 261 171
Sällats VK 3 180 144

Idrottsföreningen Varpa
tävlade i söndags om Hedersprispokalen efter delvis ändrade regler. Förut har tävlingen omfattat en centimeterskula och en vanlig kula, alla lag mot alla. På grund av svårigheter att medhinna tävlingen på dagen ändrades reglerna därhän, att tävlingen skall avgöras medelst vanlig kulkastning, en kula, alla lag mot ålla. Lagen sammansättas efter handicapslistan, med andra ord., lagsammansättningen är baserad på fjolårets kastningsresultat.
Över 50-talet föreningsmedlemmar mönstrade upp i Åhsbergska hagen kl. 11, när tävlingen tog sin början. Det blev följaktligen 17 lag och 17X17 kulor, som skulle kastas. Tävlingen tog lång tid i anspråk, den kunde inte förklaras avslutad förrän efter kl. 10 på kvällen. Genom den lagsammansättning, som tillämpas, bli lagen så gott som jämnspelta. Att tippa segrare i förväg är en omöjlighet, ty lyckan växlar från kula till kula. Förutom hedersprispokalen hade för den ringa insats, som upptogs, inköpts pokaler.
När prislistan skulle göras upp, måste det stora matematiska beräkningar till för att klara ut de olika pristagarve, ty det fanns många med lika antal segrar. Sedan ”huggen” räknats fick prislistan följande utseende:
1) John Palmgren, Bertil Söderdahl och Valter Karlsson 11 vinst + 36 p.
2) E. Malmkvist, Knut Johansson och K. G. Nygren 11 vinst + 31 p.
3) G. Karlsson, Herman Larsson och Karl Enström 10 vinst + 26 p.
4) R Gahnström, Axel Flodman och Holger Jansson 10 vinst + 21 p.
5) N. Gustafsson, Sv. Lokvist och E. Olofsson 70 vinst + 18 p.
6) Harry Netzel, Gösta Nordvall och Erik Wirzén 9 vinst + 17 p.
7) Karl Nilsson, R. Wahlgren och Sven Lundberg 9 vinst + 7 p.
Sedan prisutdelningen förrättats av ordföranden, hr K. F. Söderdahl, varvid denne lyckönskade segrarna, utbragtes leven för föreningen och varpkastningen.
Det kan på samma gång förtjäna nämn» att Idrottsföreningen Varpa ensamt anmält 20 lag — 60 man — till Stånga-tävlingen den 4 nästa juli.

Landskampen Gotland—Uppland.
Spelas på Vallen midsommardagen.

Som förut meddelats spelas redan midsommardagen landskampen mellan Gotland och Uppland. Matchen börjar kl 4,45 e. m.
Det blir givetvis samma Gotlandslag som triumferade 1 Blekinge, som skall möta upplänningarna. Upplandslaget ser ut som följer:
T. Söderhäll Helt R Hjort
(Alvkarleö ) (Enköping) (Enköping)
Åke Larsson E. Aslund
(Älvkarleö) (Vesta)
H. Holst G. Fredriksson Hj. Sten
(Enköping) (Vesta) (Enköping)
B. Eriksson B. Vretman
(Vesta) (Enköping)
H. Ahlin
(Enköping)
I fjolårets match på Vallen härstädes mellan Gotland och Uppland vunno gästerna som man torde erinra sig med 5-2. Gotlänningarna gjorde emellertid då en strong andra halvlek i det att de då lyckades göra 2 mål, medan upplänningarna fingo nöja sig med de fem ”sylarna”, de gjort i första halvtid. Vilket ju var vackert så, förstås.
Aret därförut gästade gotlänningarna Uppland och fingo i Uppsala se sig slagna med inte mindre än 13-2.
Det finnes som synes revansch att fordra! Skall Gotland få den?

Visby stadslöpning om söndag.
Fotboll mot Värtan. — Nationella tävlingar.

Om lördag och söndag anordnar VIF sina sedvanliga nationella friidrottstävlingar i samband med Visby stadslöpning samt fotbollsmatcher.
På lördag kl. 7 spelar VIF mot div. Illaget Värtan, Stockholm, och på söndagen kl. halv 7 ställer ”Gotlandslaget” upp mot stockholmarna.
Stadslöpningen äger ruin på söndagen med start på Gutavallen 10,15 f. m. KL 2 e. m. börja nationella tävlingar i 100, 400, 1,500 och 5,000 m., höjdhopp, kula och diskus samt stafett 1,000 m.
Flera deltagare från fastlandet väntas.

A I K-brottarna på nytt gästspel.
Midsommardagen kommer AIK:s brottartrupp att ge uppvisningar i grekisk-romersk brottning i Västkinde kl. halv 8 e. m. och samma dag i Lickershamn kL halv 8 e. m.
Som bekant ha AIK-brottarna förut turnerat på landsbygden och gjort lyckade uppvisningar, och självfallet torde de komma att utgöra ett fint dragplåster till de midsommarfester, som vederbörande arrangörer nämda dag anordnar.

Från idrottens dag.
Resultaten av tävlingarna på idrottens dag föreligga nu samlade. Här meddelas de bästa resultaten i de olika grenarna:
200 in.: 1) Sven Pettersson, Gute, 24,8 sek., I. Lindström, Gute, 24,8, 3) A. Ljunggren, AIK, 24, 9, F. Jonasson, AIK, 24,9, 5) B. Engström, Gute, 25,0, L. Olsson, I. 18, 25,0.
3,000 m.: 1) Anders Dahlin, Gute, 9,30,0 min., 2) E. Pettersson, Tingstäde TK, 9,31,2, 3) N. öström, AIK, 9,38,4, 4) R. Broman, AIK, 9,38,4, 5) M. Boberg, Slite IF, 9,45,0, 6) IL Gardell, Bro IF, 9,50,0.
Höjdhopp: 1) H. Axelsson, Gute, 165 cm., G. Malmberg, Vestkinde, 165, 3) B. E. Dannborg, Burs, 160, 4) H. Nygren, AIK, 156, B. Lundgren, Klintehamns IK, 156, 6) B. Nilsson, Burs, S. Stålbrand, Tingstäde, S. Andersson, AIK, E. Eriksson, Gute, S. Kuhlau, Gute, A. Nilsson, Visby IF, samtliga 155 cm.
Kulstötning: 1) S. Nordberg, Visby IF, 11,90 in., 2) E. Hellström, d:o, 11,83, 3) I. Larsson, Stenkyrka, 11,57, 4) B. Lundgren, Klinte IK, 11,17. 5) S. Kuhlau, Gute, 11,05, N. Åkerbäck, Träkumla, 11,05.
Tävlingen mellan distriktets föreningar gav följande resultat:
1) Visby AIK 127 poäng, 2) Visby IF 126, 3) IF Gute 79, 4) Slite IF 50, 5) I. 18 IK 48, 6) Klinteh. IK 47, 7) Roma IF 43, 8) Tingstäde TK 42, 9) Burs G. & IF 38, 10) A. 7:s IF 22, 11) Träkumla AIK 17, 12) Levede IF 13, 13) Bro IF 12, 14) Fårösund G. & IF 12, 15) Hemse BK 10, 16) Alva IK 9, 17) Stenkyrka IF 8, 18) Väte IF 5, 19) Västkinde AIS 4, 20) Bro J. U. F. 2, 21) Hogrän IF 1.

Juniorfotboll i Burgsvik.
På söndagen spelades en juniormatch i fotboll mellan Burgsviks juniorlag contra Lye juniorlag, vilken resulterade i en seger med 4-1 till Burgsvik (3-1).
Revansch togs för ett nederlag 1 Lye förra söndagen, med 2-1. Ett vackert spel fördes hela tiden av båda lagen. Lyelaget hade många målchanser, särskilt i första halvtid, men dessa sumpa-des genom bollar över och utanför buren. Men målvakten 1 burgsviksburen, Svante Svensson, hade det även rätt hett om öronen. Med sin vanliga skicklighet klarade han dock alla situationer. Utan tvivel var han också bäste man på plan för dagen. En yngling som säkert lovar gott för framtiden. Annars voro övriga spelare ganska jämnspelta. Förssvaret var nog starkaste delen i Lyelaget, med undantag av målvakten, som var alldeles ur form för dagen.
Till sist kan tilläggas att denna gång ett vackert samspel präglade burgsvikskedjan, vilken inte förr i år kommit till sin fulla rätt.
S—e R—t.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *