Handlanden K. Procopées

och hans firmas Procopées & komp. samtliga borgenärer kallas härigenom till sammankomst å hr J. L. Kahlquists kontor onsdagen 7:de instundande Februari, kl. 11 f. m. för att höras oeh besluta dels i fråga ang. väckt förslag om realisering af åtskillige konkursboet tillhörande bankaktier, samt
dels med afseende å en anmäld efterbevakning af fordran i afträdda boet.
Visby, 25 Januari 1877. 83
SYSSLOMÄNNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1877
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *