Böterna höjda för Gotlands Folkblad.

För brott mot preventivlagen åtalades på sin tid utgifvaren af Smålands Folkblad K. I. Neuman, utgifvaren af Östergötlands Folkblad A. Pettersson-Lund och utgilvaren af Gotlands Falkblad A. T. Andersson-Malmborg. Åtalet mot Neuman ogillades, medan Pettersson-Lund och Andersson-Malmborg af vederbörande rådhusrätter dömdes att böta den förra 400 kr. och den senare 100 kr.
Göta hafrätt har genom utslag ändrat resp. rådhusrätters dom så till vida, att Pettersson-Lund och Andersson-Malmborg dömts att böta bardera 200 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *