Genom offentlig och frivillig auktion

som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört boningshus jemte en uthusbyggnad båda af träd, samt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3:del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid anktionstillfället.
Hejnum den 27 Januari t874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *