Södra härads brandstodsförening.

Styrelsen för Gotlands södra härads brandstodsförening kallas till ordinarie sammanträde å Burge i Levide torsdagen den 30 invev. januari kl. 11 f. m. för att granska och fastställa årets nya försäkringshandlingar samt behandla inkomma ansökningar rörande brandstodsföreningar m. m.
Sammanträdet fortgår under tre dagar.
Delägare, som önskar något annat ärende föredraget inför styrelsen, bör sådant skriftligen till unhertecknad ingifva före den 25 dennes.
De personer, som äro villiga att inom föreningens område utföra sotningsarbete, böra till detta sammanträde sig anmäla.
Hogrän den 14 jan. 1912.
ELOF WISSELGREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *