Skolorna börja.

Vid stadens folk- och småskolor har upprop i dag förrättats. Elevantalet är detsamma som under höstterminen, med tillägg endast af tre nya elever som nu tillkommit.
Uti drottning Desiderias arbetsskola äro hittills 23 elever anmälda, de flesta af skolans förutvarande.
Undervisningen vid hushållningssällskapets slöjdskola å Klinten har i dag tagit sin början. I densamma deltaga 25 elever, af hvilka 18 äro från Gotlands landsbygd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *