Lavetter till de Hertzska kulsprutorna.

K. m:t har uppdragit åt arméförvaltningensar till er i de, partement att gå i författning om tillverkning i enlig het med en af tandläkaren N. Sjöqvist konstruerad modell af lavetter till de för af grosshandlaren J. A. Herlitz i Göteborg skänkta medel anskaffade kulsprutor för infanteriet. Kostnaderna äro afsedda att äfven bestridas af samma medel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *