Från sjön.

Ritzaus Bureau har mottagit följande trådlösa telegram från motorfartyget »Jutlandia», afsändt i förgår kl. 11,10 e. m.: »Hjalmar» har under nattens lov, tagit in så mycket vatten, att det blifvit omöjligt att bärga ångaren. som nu håller på, att sjunka. »Jutlandia» fortsätter därför sin resa till Antwerpen med »Hjalmars» besättning ombord.

Danska tidningar innehålla detaljer om den danska ångaren »G. Kocks» förlisning. Sjömännen hade fått genomgå oerhörda lidanden. Ångaren var barlastad och det var därför svårt att styra fartyget i det svåra vädret. Det kom i drift och dref ned på skotska kusten. Fyrbevakningen lyckades sändaen raketlina till besättningen, hvarefter man sökte få dem i land. Så småningom hängde 7 man på. räddningspinan. Denna tyngdes ned i vattnet och 6 af männen spolades bort af sjön. Den sjunde räddades endast därigenom att man sprang ut i vattnet efter honom. En matros durnknade alldeles invid land af utmattning. Kaptenen blef svårt skadad. Han hade i sällskap med flera af besättningen tillbragt ytterligare en natt ombord på fartyget, som redan då var delvis sönderslaget. Ångaren är nu fullständigt krossad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *