Från landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 12 jan.
På extra atäma sistlidna fredags eftermiddag med Hoburgs mejeriförening beslös höja arvodet för innevarande år till ordföranden och räkenskapsföraren från 300 till 400 kr. samt att anatälla en kontrollant vid sötmjölkans fettprofnin, hvilken akall jämts mejeristen tre gånger i månaden förrätta sådan profning mot arvode af högst 100 kr. för år räknadt.
Af räkenskapsföraren meddelas föreningens ungefärliga ställning vid senaste årsskifte, hvarutaf framgick, att, sedan ett belopp af 2,000 kronor såsom amortering å kapitalskulden, alla förfallna räntor och öfriga underhålls- och förtindringskpostmader blirvit guldna, ett öfverskott af omkring 5 a 600 kronor vore till finnandes. På grund af denna upplysning beslöt stämman att öfverskottet skulle utgå under form af efterbetalning till leverantörerna för levererad sötmjölk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *