Befrielse från återläsningsskyldighet

har af k. m:t på ansökan af Centralförbundet för nykterhetsundervisning madgifvits de lärare och lärarinnor vid folk- Och och småskolan, som komma att bevista förbundets populärvetenskapliga kurser här i Visby under instundande sommar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *