Beviljadt infäste.

A stadsfullmäktige föredrogs i går afton drätserkammarens utlåtande öfver snickaren G. G. Melins ansökan om infäste å stadsjordstomten n:r 58 i Klinterotens 4:de kvarter. Drätselkammaren hade tillstyrkt infästes beviljande och stadfullinäktige beviljade också detsamma.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *