Anmaning.

De låntagare i Alskog Sparbank, som ej ännu inbetalt förfallna räntor och amorteringar, uppmanas shärmed att desamma ovilkorgen inbetala före den, 15 inst. februari för så vidt de önska få sina lån kvarstående. Sagda dag (den 15 februari) hålles extra sammanträde för att verkställa laga indrifning af hela de lån, där förfallna räntor och amorteringar restera.
OBS.! Enskild uppmaning lämnas ej.
Alskog den 13 januari 1913.
Sparbanksstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *