En vacker gudstjänst

hölls i går afton i domkyrkan. Det var den gudstjänst hvarmed ,konfirma, tionsundervisningen i år inleddes. Predikan hölls först af biskop von Schéele, som talade med aftonsångstexten till grund, och sedan talade pastorerna Söderberg, Hallberg och Hejneman, Samtlige öfver dagens texter. Kyrkan var vål besatt af såväl konfirmander och deras målsmän som ock af öfriga församlingsmedlemmar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *