Norska skeppet

”Grevinden Carin Wedel-Jarlsberg”, som för ett par år sedan strandade vid Ronehamn, flottogs i går af dykarebåten Poseidon, hvilken kommer att bogsera fartyget till Storugns, hvarest detsamma, för dykeribolaget Neptuns räkning, skall apteras till pontonbåt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *