Rättelse.

I ett föregående N:r omnämdes ett tillbud till eldsvåda uti härvarande tändsticksfabrik. Enligt de upplysningar, vi sedermera vunnit, lär dervid icke den ringaste fara för fabriken varit för handen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Februari 1874
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *