Från landsbygden. Ardre.

ARDRE, 6 jan.
Barnfest var i lördags anordnad i härvarande småskola, som för tillfället var rikt upplyst. Framme i salen tronade en ståtlig julgran, hvilken dignade ned under bördan af allt godt. För öfrigt var salen dekorerad mad flaggor. Festen, som var arrangerad af några vänner till barnen, öppnades med afsjungandet af ps. 500 v. 6, hyarefter kyrkoherden K. Sundahl talade varmt om betlehemsstjärnan, hur den ledde de vise männen rätt till den nyfödde judakonungen. Sedan föredrogs det stämningsfulla poemet »Granen» af Z. Topelius. Efter omväxlande sång följde så samtal med barnen af lärarinnan Ada Gardell om julens betydelse. Dessutom upptog festen på sitt program deklamation, berättelseläsning, sång och musik, det senare förtjänstfullt skött af hr Otto Olsson.
Barnen undfägnades med kaffe och dopp, godt af granen samt trefliga julböcker. Till sist frambar lärarinnan barnens tack till dem som bidragit till att festen kommit till stånd.
Så många människor hade samlats, att icke salen kunde rymma dem alla, utan en del måste taga plats i angränsande rum. Festen afslöts med bön och afsjungandet af ps, 500: 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *