Fastighetsauktion.

Fredagen den 17 jan. kl. 12 m. låter Osc. Johansson, Kviungs, Stenkumla, genom offentlig auktion försälja sitt ägande omkr. 3/8 mtl Kviungs.
Hemmanet, som är bebygdt och särdeles väl beläget i närheten af kyrka och skola, har omkr. 75 tunt sker af mycket god beskaffenhet i ett enda skifte samt omkr. 150 tunl. skog och betesmark älven i ett skifte.
Köps- och betalningsvilkoren tillkännagifvas vid auktionen och komma att lämpas efter reel köpare. Inteckn. underlätta köp.
Stenkumla den 7 jan. 1913.
A. O. Pettersson.
Johan Olsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *