Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
Slutransakning mad drängen Andars Emil Rupert Johansson från Tomteby på Öland, hvilken, såsom förut omtalats, häktats såsom skäligen misstänkt för en del småstölder af penningar vid Bengts i Östergarn, har i dag hållits å kronhäktet.
Svar., som vid förra ransakningen nekade för tillgreppen, har vid enskildt förhör, som under gårdagen hölls med honom af allm. åklagarean, kommissarien A. Jacobsson funnit för godt att erkänna, det han a olika tider under juli och november månader förra året olofligen tillägnat. sig sammanlagdt 66 kr. 50 öre, tillhöriga drängen Otto Kolmodin och ogifta Jenny Lingström vid Bengts i nämda socken. Efter det sista tillgreppet afdunstada Johansson från orten och begaf sig via Visby till Klinte i Follingbo, där han skaffade sig arbete, tills han ett par dagar senare reste hem till Öland. Svar, vidhöll sin bekännelse, man bestred däremot ihärdigt att ha gjort sig skyldig till ett par andra småstölder, för hvilka han jämväl misstänkts. De stulna penningarna hade han användt bl. a. till Inköp af bränvin.
Svar dömdes för 1:sta resan stöld till 3 månaders straffarbete.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *