Från landsbygden. Fårö.

FÅRÖ 31 dec.
Decemberstämmorna höllos igår från kl. 10 f. m. Vid kyrkostämman Valdes: till kyrkovårdar Olof Larsson i Mölner och Johan Ekström i Austers; till ledamöter i skolråden skallårare John Herlitz, Oskar Ekman i Sudergårde och Aug. Broman i Nerkegårds; till revisorer Vilh. Ringbom i Simuads och P. M. Olsson i Landsnäsa.
Vid kommunalsamman valdes: All ledamöter i kommunalnämden Wilh. Sö????? ??????? ???? ?????????? i Gåsemora, Axel Ahlberg i St. Hoburga och Emil Söderdahl i Austers, till revisorer handl. Oscar Larsson, skollärare E. Bergvall och hemmansägaren Lorens Enström; till, styrelseledamöter i norra häradets kreatursförsäkringsförening handl. Oscar Larsson (ordf.) och hem.-ägarne P. Klintberg och M. Nyström i Nystuge; till ledamöter i taxeringsnämden skolläraren John Herlitz, A. Morén, John N. Broström i Broa, W. Ringbom i Simunds, fyrmästare N. Nyström och L Lindfors 1 Lauters; till godernän vid landtmliteriförrättningar W. Ringbom i SImunds och Nyström i Nystuge; till ledamöter af hästuttagningsnämden O. Werkander i Verkegårds (ordf.), P. Östergren i Austers, H. Sjögren i Lauters Josef Broman i Demmor och Oskar Broman i Friggårds; till ledamot i mönstringskommissionen Johan N. Broström i Broa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *