Från landsbygden. Ala.

ALA. 31 dec.
Kyrkostämman här har valt till ledamöter i kyrko- och skolrådet O. Hallström i Stenstu och Hj. Edmark i Gurfiles samt till revisorer O. Nilsson Orlelfs och handl. G. Westring.
Skolrådet, som fått i uppdrag att till Stämman inkomma med ritningar och kostnadsförslag såväl för uppförande af nytt skolhus sona far ornbygnad af nuvarande skollanset, hade nu inkommit med ritning till fristående lärarebostad, och till ombygnad af skolhuset till skollokaler och lärarinnebostad, hvilken dock ej vann stämmans bifall. Däremot beslöt stämman antaga till förnyad pröfning ett af annan person framlagdt förslag till ombygnad af nuvarande skolhuset till tidsenliga skollokaler och Lärarebostäder.
Ett synligt bevlis på sina elevers tillgifvenhet fick vår nye lärare hr Artur Schvan, då skoleleVerna på julaftonen uppvaktade honom och till honom öfverlämnade en bland dem subskriberad gåfva bestående af en prydlig kaffeservis af nickel.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *