Från sjön.

En äfventyrlig färd har Landskronaångaren ”Belgrave” haft från Grimsby till Gäfle. Juldagen råkade ångaren ut för en orkanliknande storm å Nordsjön. 3 af lifbåtarna spolades öfverbord, kommandobryggan och en del hytter ramponerades, hvarjämte en af lastluckorna slogs sönder, så att vattnet inträngde i fartyget. Sedan propellerbladet brutits och roderkättingen gått sönder, dref ångaren redlös i Nordsjön ett helt dygn. Annandagen blef vädert bätter, och sedan skadorna provisoriskt lagats, kunde ångaren fortsätta till bestämmelseorten.
Statens järnvägars bogserbåt T. S. J. Bärgade i måndags utanför Smyge tyska galeasen Peter, hvilken på resa till Köbenhavn under natten mistat storriggen och klyvarbommen som gått öfverbord vid en svår stormby. Galeasen kommer troligen att anlita bogserhjälp till destinationsorten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *