Väderlekstelegram till fartygen.

Lotsstyrelsen meddelar, att sedan Karlskrona och Gotlands radiostationer numera dagligen erhålla väderleksrapporter från statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalt, kunna väderlekstelegram om högst 20 ord utsändas till de fartyg, som anhålla därom. Hithörande telegram till svenska statens radiostationer behandlas som tjänstegistmeddelanden, för övriga stationer beräknas kustavgift, som påföres adressfartyget.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *