Tvist om skogsförsäljningsmedel.

T. f. kyrkoherde Axel Klint i Källunge besvärar sig hos k. m:t – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – över domänstyrelsens beslut den 19 januari angående fördelningen av skogsförsäljningsmedel från Källunge kyrkoherdeboställe med Vallstena annexhemman. Han anhåller, att boställshavaren må tillerkännas den på honom belöpande ena hälften av de för även 1907 – 1918 beräknade 11/20 av behållna skogsmedlen med kr. 1,381:60, varav dock kr. 182:96 utbekommits.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *