Visby koloniträdgårasförening u. p. a.

hade i går sitt årssammanträde, varvid års- och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet bevilja, des styrelsen för föregående års förvaltning. Avgående styrelseledamöterna kontorschefen G. Norrby och trädgårdsmästare P. Löfstedt omvaldes, varjämte nyvaldes i styrelsen landskontorsvaktmästare V. Ekdahl. Till revisorer utsågos järnhandlare E. Stenbom och läroverksvaktmästare K. Molin. Frågan om konstgödningsmedels tillhandahållande åt kolonisterna ordnades så, att överenskommelse ingicks med Visby Konsumtionsförening att i smärre poster tillhandahålla gödningen. Kolonisterna kunna alltså i kooperativa butiken till självkostnadspris hämta vad de behöva av den varan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *