Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn.

En drunkningsolycka, som för en månad sedan inträffade här i hamnen, har först i dag blivit uppdagad. I morse upptäcktes nämligen liket av en mansperson liggande på bottnen i inre hamnbassängen i närheten av lyftkranen. Sedan liket genom polisens försorg blivit upptaget, lyckades man identifiera den döde, vilken befanns vara sjömannen Fabian Woxter, anställd som bästeman å här i hamnen liggande galeasen Martin, hammahörande i Degerhamn.
Woxter hade den 29 sistlidne fabruari erhållt landpermission, men hade sedan icke återkommit ombord och icke heller på annat sätt avhörts. Fartygets befälhavare anmälde försvinnandet för polismyndigheten i tanke, att W. rymt. Genom likfyndet fick man förklaring på gåtan, men huru olyckan tillgått har givetvis icke kunnat utrönas. Troligen har Woxter vid återkomsten på aftonen till fartyget, som då låg vid kajen i närheten av lyftkranen, vid ombordgåendet trampat miste och fallit i sjön, varvid han genast gått till bottnen och drunknat.
Woxter, som beskrives som en nykter och skötsam yngling, var född 1900 på Öland, där hans föräldrar äro bosatta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *