Sjöförklaring

har i dag avlagts, inför härvarande rådhusrätt av befälhavaren å tyska tjalken Margaretha, kapten Ernst Schneegas. Sakkunniga bisittare i rätten vore därvid kaptenerna I. Wulferona och H. Enström och som tolk tjänstgjorde kontorehefen I. Ahlqvist.
Fartyget, som var hemma hörande i Bremen, hade under resa från Hamburg till Visby med last av salt under hårt väder förlorat babords svärd, medan det befann sig i närheten av Ölands södra udde. Att fartyget före avresan befunnit sig å sjövärdigt skick, framgick av ett intyg, utfärdat efter företagen besiktning före avfärden. Två besättningsmän edfäste kaptenens uppgifter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *