Ett leveransmål inför hovrätten.

svea hovrätt har på fredagen meddelat dom i ett mål från Gotlands södra domsagas häradsrätt mellan aktiebolaget Sleipner å ena och lantbrukaren G. Björnberg i Rone å andra sidan rörande leverans av hö.
Genom utslag den 6 maj 1918 ogillade häradsrätten Björnbergs yrkande om utbekommande av likvid för levererat hö, men biföll på så sätt bolagets yrkande om skadestånd för icke fullgjord leverans, att han förpliktades att till bolaget i dylikt avseende utgiva 835 kr.
Efter av Björnberg anförda besvär har hovrätten — enligt vad G. A. stockholmsredaktion erfarit — på så sätt ändrat häradsrättens beslut att bolagets talan ogillats och bolaget ålagts att till Björnberg utgiva 444 kr. Hovrätten har visserligen i likhet med häradsrätten ansett, att Björnberg är skyldig gottgöra bolaget för kontraktsbrott, men har reducerat skadeståndsbeloppet.
Hovrättens dom är enhällig och får ej överklagas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 Mars 1920.
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *