Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde.

Måndagen den 29 innevarande mars kl. 1/2 1 e. m. förrättas å Anders Karlströms f. d. gård, Nors på grund av egendomens försäljning, auktion å alla yttre levande och döda (stärre delen nya) inventarier såsom:
En utmärkt arbetshäst 9 år, vall. större norsk; en dito 11 år, halvfast, norsk; 2 st. kor, den ena kalvfärdig i maj; 3 st. grisar.
En arbetsvagn (tidsenlig), sättare, foderhäck, pinnhäck, långstegar, arbetskälkar (obegagnade), trevlig promenadvagn för mindre eller medelstor häst, svänglar, våg med vikter, hackelsemaskin, kultivator (9 p.) slätharv (80 p.), hästhacka, skjuthacka, vändplog, spetsplog, rovfrösåningsmaskin, skakvind, 2 par goda arbetsselar, enbetssele, 12 st. enekorgar för potatisplockning, div. handredskap, slöjdvirke, plank, stängsel- och fyrkantsvirke, ett parti potatis, 300 kg. gula sommarärter, ett mindre parti 3″ täckdikningsrör, en större hög brunnen släke (liggande i Ringvida hage) samt den lovande rågskörden å 2 tnld nyodling av samma hage.
Samtidigt utbjudes på arrende; dels 2 tnld nyodlad åker av nämda hage med tillhörande släketäkt, dels betesrätten i återstoden av denna hage omkr. 13 tnd. Övriga villkor för arendet tillkännagivas före auktionen.
Betalningsanstånd för lösegendom och skörd lämnas godkände inropare till den 1 nästkommande september.
Visby den 23 mars 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *