Lindring i byggnadsskyldigheten.

Länsstyrelsen och domkapitlet härstädes ha till k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — avgivit yttranden över en av Fole församling gjord framställning om befrielse från vissa vid laga husesyn den 25 och 26 juli 1918 å församlingens prästgård föreskrivna åtgärder. Som motiv för ansökningen framhöll församlingen den förestående sammanslagningen av Fole pastorat med Västkinde pastorat till ett, med kyrkoherden bosatt å det senare stället.
Länsstyrelsen och domkapitlet ha ingenting att erinra mot de byggsnadsskyldiges befrielse från inrättande iav brandfritt Arkivrum i prästgårsden, men ha i övrigt icke ansett sig kunna tillstyrka framställningen.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 24 Mars 1920.
N:r 70.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *