Slite Cement slår in på nya banor.

Såväl Slite Cementfabrik som Jungners Kali-cement i Norrköping hava för avsikt att öka sina aktiekapital med 1 ½ million kronor. Meningen härmed är, att Jungners bolag, som i många år försöt lösa problemet att utvinna kall vid cementtillverkning, skall verkställa denna aktieteckning i Slite och tillsammans med förutvarande huvudaktieägarne i Slite utöva kontrollen över Slite Kalicementmetoden skall därefter införas vid Slite och där bliva föremål för försök till stordrift, varjämte vissa möjligheter till nya metoder skola utexperimenteras.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *