Gotlands sedighetsförening

höll i går afton sitt årsmöte i föreningens skolkökslokal under ledning av rådman J. Norrby Söderström.
Föreningens års- och revisionsberättelser föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Sex skolkökskuser hava under året av föreningen varit anordnade. Till ordförande i föreningen valdes folkskoll. G. Enekvist efter folkskoleinspektör E. Moberger, som avflyttar från orten. Sedan samtliga avgående styrelseledamöter undanbett sig återval invaldes i styrelsen länsnotarie R. Jacobsson, landskanslist T. Hanéll och doktorinnan Lydia Nordlander. Revisorer blevo dir. Axel Danielson och registrator Leo Olsson med ing. P. Kjellqvist och läroverksadjunkten I. Törnstrand som ersättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Mars 1920
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *