Slite Cement ökar aktiekapitalet.

Slite cementgjuteri-a.-b. beslöt vid på onsdagen hållen bolagsstämma en ökning av aktiekapitalet med kr. 1,500,000. I samband därmed företogs ändring av bolagsordningen, enligt vilken bolagets aktiekapital numera skall utgöra minst 3- högst 9,000,000 kr.
Anledningen till denna nyemission är, såsom vi förut meddelat, bolagets behov av kapital för utförande av vissa kompletteringsarbeten vid bolagets stora anläggningar vid Slite. Bland annat skola uppföras vissa byggnader för lagring av cement och av övriga av bolagets produkter samt utvidgningar av transportsystemet.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *