Tåkerns svanor hålla på att utrotas.

Östergötlands läns jaktvårdsförening anhåller i skrivelse till regeringen att jakten av rapphöns inom länet måtte få bedrivas endast från 1 till 15 oktober 1920 och att svanen i sjön Tåkern måtte fridlysas från 1 november till 30 september under fem år. Rapphönsstammen inom länet har nämligen uppnått en storlek, som tillåter en förlängd jakttid, och svanar slås och skjutas i hundratal under den tid de rugga och innan årsungarna ännu äro flygfärdiga. De lära säljas till 10 kr. stycket tal korvfabriken i trakten och skinnen till buntmakare. Efter den 1 oktober är ruggningm avslutad och kunna ungarna då flyga. På höstjakten kan knappast någon årsunge upptäckas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 mars 1920
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *