Elektrisk drift i väderkvarn!

Å Högans väderkvarn har i dagarna av kvarnägare L. J. A. Andersson installerats en elektrisk motor för delvis omläggning till elektrisk drift. Meningen är att under vindstilla, och då kvarnen av denna orsak icke kan hållas i gång med vindkraft använda den elektriska driften, varjämte vissa delar av verket under alla förhållanden komma att drivas med elektrisk kraft. Detta innebär naturligtvis en betydligt större säkerhet för att mottagna beställningar kunna effektueras på bestämda tider, då man icke som annars vid väderkvarn är fullkomligt överlämnad åt godtycket hos vädrets makter.
Detta indragande av elektrisk reservinstallerade motorn är om 25 hästkrafter och anpassad för en spänning av 470 volt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 18 mars 1920
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *