Sylfaste mejeriaktiebolag

hade i går sin årsstämma, som hölls å bolagets kontor under ordförandeskap av lantbrukaren A. Wedin, Björkebos i Follingbo. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Under året ha invägts 547,753 kg. oskummad mjölk, för vilken betalats ett genomsnittspris av 27 öre pr kg. Samtliga funktionärer återvaldes.
Omedelbart härefter hölls stämma med äggföreningen, vars styrelse och revisorer återvaldes. Ansvarsfrihet beviljades. Under året ha invägts 12,368 kg. ägg, som betalats med kronor 52,495:17.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *