Visby badhusaktiebolag

höll i går afton sitt årsmöte härstädes under bankkamrer Anton Petterssons ordförandeskap. Ansvarsfrihet beviljades dervid styrelsen och balansräkningen fastställdes. Av den under året uppkomna vinsten beslöts en utdelning av 10 % till aktieägarne. Till ledamöter av styrelsen återvaldes bankkamrer Ant. Pettersson, bankdir. Henrik Ihre och grosshandl. Alfr. Palm och till ersättare sjömanshusombudsman Edm. Smitterberg och hamnmäst. Nils Friberg. Revisorer blevo målaremästare Gust. Pettersson och handl. Wilh. Ljungberg med disp. Axel Cedergren. som suppleant.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 16 mars 1920.
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *