Värdefull Avelsdjursauktion m. m.

Till följd av arrendets upphörande ä Martebo prästgård låter lantbrukaren Gottfrid Nylander genom auktion, som förrättas onsdagen den 31 mars kl. ½ 1 e. m. vid Binge, 5 minut gång från Martebo station, försälja ära värdefulla levande inventarier jämte ett större parti torra prima bräder och plank i alla dimerssioner samt vagnar, såningsmaskiner och kultivatorer m. m. Ävenså ett större parti rovor och potatis Rosen och Up to date, jämte tillhöriga byggnader i prästgården. Premierade välvårdade ardenneravelston Jana, född 1916, BLenda, född 1912, Elgena, född 1909, Zaza, född 1911, Balla, född 1903, Kamilla, född 1902, Maja, född 1915. Stammödrarna Bieilla a Kanala efter Vigotreux., övriga undan efter Hanson Pahrik samt nu dräktiga efter Mon (1:a pris- och hederspristagare). En treårig vallack, Branner, körd, Ett kraftigt premierat varmblod, fölsto efter Irmus Effronté född 1911. Fyra mycket storväxta två års vallacker efter Mon. Tre ardennerföl därav två stoföl i 3:e generation.
Reaktionsfria nötkreatur, ett par utvalt stora kraftiga 14 kvarters dragoxar, 6 år, två körtama stutar, 18 stycken unga nykalvade eller i kalvställning, högmjölkande Ayrshirekor i kass II och III, därav en ren stamboksförd, inköpt från avelscentra. Stammödrarta till dessa kor 1912 års medeltal var 3801,8 kg. Mjölk, 3,52 % fett, 133,82 kg. smf. Kornas fader stamtjuren Bultan (Rstb. 7710) moder fem års medeltal 4773,4 kg. Mjölk, 3,85 % fett, 182,56 kg. smf. Nuvarande tjur av Skarhults stam, Brun Adam (Rstb. 11991), som korna äro betäckta utav, är moderns medeltal 4 år, 4490 kg. mjölk, 4,33 % fett, 194,3 kg.- smf. Får: 16 stycken unga kraftiga modertackor. Hästarna utropas först, därefter kor och får.
Betalningsanstånd lämnas av mig till den 1 okt. d. å., å av mig godkända köpare, andra betala kontant eller vid anfordran.
Veskinde i mars 1920.
Thore Olofsson

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *