Gotlands fornsal

har under år 1919 såsom gåvor mottagit följande föremål, som härmed tacksamt erkännes:
av fröken Anna Ridelius: häckla, besman och sybåge;
av f. kanslivaktmästaren A. W. nngqvist: fotografiporträtt av badläkaren doktor Helander, fickalmanack för 1882, som tillhört denne och fotografi av gamla badinrättningen;
av bagaremästaren C. O. Andersson: »Gotländsk fiolmusik» 1 häftet;
av majoren A. Zetterling: medeltidskrus samt kniv och gaffel i läderfodral;
av fiskaren K. Bohm: krok (fiskredskap);
av f. lektorn X. Klintberg: nål av brons (fragment) och diverse knappar;
av studeraden Gunnar Carlsson: pilspets (medeltid);
av rustmästaren C. G. C. Lund: fingerring av brons med inskription (medeltid);
av grosshandlaren C. I. Kolmdin: rymdmått av trä;
av lantbrukaren G. P. Hansen, Dalhem: jaktgevär med slaglås och fickur av silver;
av fröken Lovisa Gyllenram, Stockholm: Klingvalls karta över Visby 1829;
av fru Karolina Larsson, Norrbys i Hörsne: Schal (komfirmationsgåva 1848);
av intendenten A. Roland, Stockholm: glasbitar, funna i S:t Karins. och S:t Nikolai kyrkoruiner;
av byggmästaren A. A. Nordberg: 10 stycken äldre taktegel;
av vaktmästaren Axel Berg: rymdmått av trä;
av fru Vendela Regnéll: munktakgel;
av fru Anette Larsson: spetsnäsduk (konfirmationsgåva 1873);
av fru Laura Eneqvists, f. Ehinger, sterbhus; tvättbäcken av koppar, brandspruta, lanterna och tekanna;
av stationsinspektoren C. Sandberg, Roma: fragment av stenyxa;
av folkskolläraren W. H. Kupper, Fole: del av bildsten;
av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten: hänglås;
av Gotlands Allehandas redaktion: Gotlands Allehanda 1873 n:en 3, 7, 8, och 9;
av fiskaren Albin Siltberg: dragg (kräkla) av trä, funnen å Visby redd;
av smedmästaren F. L. Hallgren: senapskvarn;
av överstelöjtnanten Ernst Hellgren: pilspets (medeltid),
av konstnären Carl P:n Deelsbo: oljemålning, tre etsningar och två litografier med gotländska motiv;
av arkitekten Carl R. Lindström, Stockholm: 4 st. blyertsteckningar av Kattlunds i Grötlingbo;
av frih. Ulf Sparre: porträtt av guvernören på Gotland 1650-54 Axel Sparre;
av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Nationalmuseum, Nordiska museet, Göteborgs museum, Norra Smålands fornminnesförening, Jämtlands fornminnesförening och Hälsingborgs museum: diverse tryck.
Ernst Hellgren,
Museets intendent.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *