Stark storm över en stor del av Sverige.

Fartyg i drift – en flygmaskin slagen i spillror.
Natten till torsdagen har karaktäriserats av en orkanartad storm över stora delar av landet landet. Hela ostkusten, Kattegatt och Skagerack ha haft känning av densamma, och uppe i Norrland, i stråket Trondhjemsfjorden—Härnösand, har orkanen varit förenad med snöfall.
I Åre förklarar man sig ej på ett tiotal år ha upplevat en så häftig snöstorm. Snöfallet har varit så rikligt, att drivor Upptornats till flera meters höjd. P. O.-flygkompaniet hade två flygmaskiner förankrade på Åresjön. Av dessa slet sig den ena från sina förtöjningar och slogs fullständigt i spillror. Fara förelåg även för att den andra maskinen skulle röna samma öde. Snöstormen har också förorsakat en del förseningar för de norrifrån kommande tågen.
Utanför Oxelösund där lotsarna betecknade stormen på onsdagsnatten med siffran 11, åstadkommos flera
smärre haverier. Ute på redden lågo flera båtar, av vilka fyra råkade i drift. Den ena, ångaren Borkum, drev på Ljungskär men lyckades själv komma loss, Ln annan ångare, Cronschagen, drev på land vid Betens tullstation, där den fastnade på grundat. Bärgningsångaren Neptun lyckades i dag på morgonen på Cronschagen av grundet och bogserade den ut på fritt vatten. Den tredje »fribrytaren», tyska ångaren Hentsch, råkade under drift rakt på de s. k. Betgrunden och fick där bottenkänning, men drev över grundet och ned i det s. k. Hasselöfarvattnet, den mindre farleden. Den fjärde ångaren, som råkade i drift, var Baumvall. Den lyckades emellertid genom olika manövrer åter få fast ankargrund, innan någon olycka skett.
Ingen av ångarna synes ha lidit någon skada.
Även västkusten, Kalmarsundstrakten och norra stockholms-skärgården hade samma natt synnerligen svårt väder. Från dessa farvatten ha dock dess bättre inga olycksbud ingått. De ångare, som på torsdagen lämnade Stockholm hamn, lade sig i lä innanför Dalarö för att avvakta lugnare väder.
Ovädret i Norrland blev, såsom var att vänta av ganska kort varaktighet. På fredagsmorgonen var allt åtar relativt lugnt, liksom för övrigt över hela landet. Emellertid hade då kommit nederbörd, huvudsakligen på västkusten.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *