Genom offentlig auktion,

som hålles Lörd. d. 13 mars 1920 kl. 11 f. m., låter arbetaren J. G. Viuter till den mestbjudande försälja sin å Hagvards i Follingbo – »Hagvardsåkrar» — varande fastighet, bestående av man- och ladugårdshus av trä under spåntak. Åbyggnaderna äro i utmärkt skick och väl inredda – manbyggn. till tre rum och kök och ladugårdshuset till rum för 6 storkreatur, höns och svin samt rymlig vedbod. Jorda?
å vilken finnes en mängd andra fruktträd och bärbuskar, utgör ½ tunl. avsöndrad på 40 år mot en ärlig avgäld av fem kronor.
Vidare säljes en del handredskap, en dragkärra, en handkvarn, en herrvelociped i gott stånd m. m.
För lösegendomen lämnas godkände inropare 3 mån. betalningsanstånd. För fastigheten bör köparen erlägga 1/5 vid kubbslaget eller ställa godkänd säkerhet. Prövningsrätt förbehålles.
Vidare vid auktionen.
Endre d. 4 mars 1920.
P. S. Hartman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *