Mannen från Titanic.

En Londonkorrespondent skriver till en dansk tidning att man i dessa dagar återfunnit en person som man hittills trott ha omkommit vid jätteångaren »Titanics» undergång. Det egendomligaste är emellertid att man inte vet vem mannen är. Han har nämligen fullständigt förlorat minnet av hela sitt föregående liv.
Man tror att han är en av de mera framstående personer, som stodo upptagna på listan över katastrofens offer, och ivriga efterforskningar ha nu igångsatts såväl i England som i Tyskland. Den okände mannen har vitt skägg men är antagligen alls icke så gammal som han ser ut att vara. Han talar engelska och tyska lika bra, han kan både latin och Forngrekiska samt är grundligt hemmastadd både inom den medicinska och bakteriologiska vetenskapen. För närvarande vistas han på ett sjukhus i Amerika där han blev inlagd, då man en dag fann honom sjuk och hjälplös på Newyorks gator. Först nyligen har han homma ihåg att han varit ombord på en ångare, som gick under, och med ledning härav har man räknat ut att det måste ha varit Titanic. Men hur han blivit räddad och hur han kommit till Newyork, det vet man ej.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 5 mars 1920.
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *