Rättegångssaker.

Norra häradsrätten.
(Kronohäktet.)
Rannsakning har i dag hållits med den tår förfalskning häktade ynglingen John Johansson från Vikarve i Viklau. Som biträde åt den häktade tjänstgjorde landskanslist T. Hanéll och såsom ombud för postverket inställe såg postmästare E. Gisslén.
Den häktade hade en dag i decembet i en postlåda tillgripit en postanvisning, därefter förfalskat adressatens namn på kvittensen samt som vittne skrivit ett fingerat namn. Därefter hade han på postanstalten i Roma Kloster lyft postanvisningsbeloppet, 15 kr. Detta belopp hade han emellertid på åttervägen till sitt hem tappat, vad han själv uppgav.
Postverket begärde ersättning för anvisningsbeloppet och sina kostnader i målet. Åklagaren, landsfogde G. A. Broms, yrkada ansvar å förfalskning. Den häktades biträde enhöll, under hänvisning till de uttalanden, som vid förundersökningen av olika personer gjorts röranda den häktades föregående vandel, om villkorlig dom.
Detta yrkanda bifölls också ev rätten, som dömda den tilltalade till 8 månaders straffarbete villkorlig dom, samt att ersätta postverket det yrkade beloppet.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *